Forum

Share:

Θρύλος  

Page 89 / 91
  RSS

Liaris
(@liaris)
Dr Γαμίκουλας Trusted User
Joined: 8 έτη ago
Posts: 5033
24/05/2019 07:35  

Γι' αυτό ξύπνησες πρωί πρωί σήμερα για να μ' ενημερώσεις;

χαχαχαχαχα

Τα καλά για μας τους Ολυμπιακούς έρχονται!

Για σας μαύρα κι άραχνα!

This post was modified 4 εβδομάδες ago by Liaris

ReplyQuote
MaD or BaD
(@mad-or-bad)
Dr Γαμίκουλας Admin
Joined: 1 έτος ago
Posts: 5468
24/05/2019 07:56  
 
Καταπέλτης ο Άρειος Πάγος για Μαρινάκη και στημένους αγώνες
 

Σε 181 σελίδες περιγράφονται στην απόφαση 804/2019 του Αρείου Πάγου οι λόγοι που απορρίπτεται το αίτημα του αντεισαγγελέα Α.Π. Ευάγγελου Ζαχαρή να παραπεμφθούν σε δίκη οι 28 κατηγορούμενοι για την υπόθεση των «στημένων» αγώνων μόνο για το πλημμέλημα της σύστασης συμμορίας και όχι και για αυτό της αλλοίωσης αποτελεσμάτων αγώνων.

Όπως έγινε πριν από μερικές ημέρες γνωστό, το εν λόγω αίτημα απορρίφθηκε από τον Άρειο Πάγο με αποτέλεσμα οι κατηγορούμενοι (ανάμεσά τους και ο εφοπλιστής και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης) να παραπέμπονται σε δίκη κατηγορούμενοι και για το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα της αλλοίωσης αποτελεσμάτων αγώνων.

Στο επίκεντρο τίθενται οι αιτιάσεις που προέβαλε ο κ. Ζαχαρής στο αίτημα αναίρεσης με τους δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου να τις αναλύουν και, εν συνεχεία, να τις αποδομούν βασιζόμενοι στα στοιχεία της δικογραφίας. Οι αιτιάσεις που προέβαλε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι οι εξής:Δεν προκύπτει  με βεβαιότητα και κατά τρόπο αναμφίβολο ότι το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε για τον σχηματισμό της παραπεμπτικής κρίσης του όλα τα αποδεικτικά μέσα και όχι μερικά εξ’ αυτών, κατ’ επιλογή, ούτε ότι εκτίμησε στο σύνολο το καθένα από τα αποδεικτικά μέσα

Από την αιτιολογία του προσβαλλόμενου βουλεύματος απουσιάζουν πλήρως θεμελιωτικά πραγματικά περιστατικά, σχετικά με την κατά παράβαση του κώδικα διαιτησίας τοποθέτηση, διατήρηση, ή προαγωγή διαιτητών της Super League και Football League των αγωνιστικών περιόδων 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015 και δεν προσδιορίζονται οι διατάξεις του ως άνω κώδικα και με ποιον τρόπο αυτές παραβιάστηκαν, σε σχέση με την επιλογή των συγκεκριμένων διαιτητών, ενώ όσες αόριστες σκέψεις διαλαμβάνονται, αφορούν την κατάρτιση των πινάκων μόνο για μια εκ των αναφερομένων τεσσάρων περιόδων και δη εκείνης των ετών 2012-2013.

Στην αιτιολογία του προσβαλλόμενου βουλεύματος δεν περιέχεται οποιοδήποτε πραγματικό περιστατικό που να δικαιολογεί την παραδοχή της εκ μέρους των διαιτητών προθυμίας και αποδοχής να διευθύνουν αγώνες, κατά τις υποδείξεις των συγκατηγορουμένων τους, ούτε αιτιολογούνται με παράθεση συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών οι αναφερόμενες προηγούμενες των αγώνων συμφωνίες, τόσο μεταξύ των κατηγορουμένων παραγόντων, όσο και αυτές μεταξύ των τελευταίων και των παικτών για τη χειραγώγηση των διαλαμβανομένων στη σχετική κατηγορία αγώνων.

Δεν προκύπτει ότι ελήφθη υπόψη και αξιολογήθηκε προσηκόντως η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, η οποία επικύρωνε την απόφαση της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α’ Εθνικής Κατηγορίας.

Όλες οι παραπάνω αιτιάσεις κρίθηκαν από τους δικαστές του Αρείου Πάγου που εξέτασαν την αίτηση αναίρεσης του κ. Ζαχαρή ως αβάσιμες και απορρίφθηκαν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση η οποία βρίσκεται στη διάθεση του zougla.gr, οι δικαστές, αναφερόμενοι στην πρώτη αιτίαση υπογραμμίζουν πως αυτή κρίνεται απορριπτέα ως αβάσιμη. Και τούτο διότι, όπως αναφέρουν οι δικαστές, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών στο προσβαλλόμενο βούλευμά του διέλαβε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και από αυτά προκύπτει με βεβαιότητα ότι μετά από συνεκτίμηση και αξιολόγηση όλων των προσκομισθέντων αποδεικτικών μέσων, ελήφθησαν όλα υπόψη για τον σχηματισμό της δικανικής του πεποίθησης και συνεκτιμήθηκαν όλα όπως επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων και όχι μερικά από αυτά κατ’ επιλογήν. Από τα αποδεικτικά αυτά μέσα στο Συμβούλιο συνήγαγε τα αναγραφόμενα ως προκύψαντα πραγματικά περιστατικά, τα οποία με βάση τους αναλυτικά αναπτυχθέντες και διεξοδικά παρατιθέμενους νομικούς συλλογισμούς υπήγαγε στις εφαρμοσθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις, το κείμενο των οποίων παρατίθεται στο προσβαλλόμενο βούλευμα, αναλυτικά και με διεξοδική και σαφή ερμηνεία των αναγκαίων για την στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης στοιχείων των αξιόποινων πράξεων για τις οποίες παραπέμφθηκαν να δικασθούν οι κατηγορούμενοι.

Ομοίως αβάσιμη και απορριπτέα κρίνεται από τους δικαστές και η δεύτερη αιτίαση της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης. Η αιτίαση αυτή είναι αβάσιμη διότι στο προσβαλλόμενο βούλευμα αναγράφεται με πληρότητα και με ιδιαίτερα εκτεταμένη ανάλυση, αφενός μεν η θεσμοθετημένη υποχρέωση κάθε αθλητικής ομοσπονδίας, που καλλιεργεί ομαδικό άθλημα, όπως στην κρινόμενη υπόθεση για το ποδόσφαιρο είναι η ΕΠΟ, να καταρτίζει Κανονισμό Διαιτησίας και αφετέρου προσδιορίζεται το περιεχόμενο του Κανονισμού αυτού, καθώς και οι αρχές τις οποίες οφείλει να κατοχυρώνει, όπως είναι εκείνες της διαφάνειας των διαδικασιών και της ισονομίας μεταξύ των διαγωνιζόμενων και τους σκοπούς τους οποίους επιβάλλεται από τον νόμο να εξυπηρετεί, που είναι η διασφάλιση των ανεπηρέαστου των οργάνων διαιτησίας και γενικά των διαιτητών.

Πέραν τούτου στο προσβαλλόμενο βούλευμα παρατίθενται οι διατάξεις του Κανονισμού Διαιτησίας στον οποίον ορίζονται τόσο οι αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας, αλλά και τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των διαιτητών της Super League και Football League και η ένταξή τους στους πίνακες.

Παράλληλα παρατίθενται και οι κατ’ ίδιαν διατάξεις του Κανονισμού Διαιτησίας οι οποίες παραβιάστηκαν στη κρινόμενη υπόθεση και ακολούθως παρατίθενται τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία καταφαίνεται η συγκεκριμένη εκάστοτε παραβίαση, η οποία αναπτύσσεται διεξοδικά, προσδιοριζόμενη κατά τόπο και χρόνο, συνδεόμενη με τα πρόσωπα που ενήργησαν σε κάθε περίπτωση, τόσο ως προς την επιλογή των διαιτητών και τα κριτήρια που λειτούργησαν γι’ αυτήν, όσο και ως προς τον τρόπο με τον οποίον ενήργησε καθένας των διαιτητών αυτών, αλλά και τα συνδεόμενα με αυτούς πρόσωπα, αξιωματούχοι της ΕΠΟ, παράγοντες ΠΑΕ και παίκτες, παραθέτοντας συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που έλαβαν χώρα πριν και μετά την επιλογή των διαιτητών αυτών.

Πλέον τούτων, παρατίθενται στο προσβαλλόμενο βούλευμα, με έκθεση και πάλι συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών οι συνέπειες των ως άνω ενεργειών όλων των κατηγορουμένων, παραγόντων και διαιτητών στη διαμόρφωση της εξέλιξης και των αποτελεσμάτων των παρατιθέμενων ποδοσφαιρικών αγώνων.

 Όσον αφορά στην τρίτη αιτίαση, οι δικαστές υπογραμμίζουν πως είναι επίσης απορριπτέα ως αβάσιμη καθόσον οι αναφερόμενες φράσεις «προθυμία και αποδοχή των διαιτητών» και οι «προηγούμενες των αγώνων συμφωνίες για τη χειραγώγηση των αγώνων», περιλαμβάνονται στην παράθεση των πραγματικών περιστατικών που αναφέρονται στη διαδικασία επιλογής των διαιτητών ανά περίπτωση και στον τρόπο δράσης καθενός τούτων, αλλά και των συνδεόμενων με αυτούς προσώπων, σε σχέση και ανά συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό αγώνα.

Ως προς την επί μέρους αιτίαση της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης ότι το προσβαλλόμενο βούλευμα αναφέρεται μόνο στην επιλογή διαιτητών κατά την κατάρτιση των πινάκων της αγωνιστικής περιόδου 2012-2013, αν και η παραπομπή των κατηγορουμένων αφορά την κατάρτιση των πινάκων και για τις αγωνιστικές περιόδους 2011-2012, 2013-2014 και 2014-2015, πρέπει να σημειωθεί ότι και η αιτίαση αυτή είναι αβάσιμη, καθώς, σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου προκύπτει από την επισκόπηση του προσβαλλόμενου βουλεύματος. Συγκεκριμένα γίνεται σαφής αναφορά στην κατάρτιση των πινάκων διαιτησίας των διαιτητών της Super League και της Football League, τόσο της αγωνιστικής περιόδου 2012-2013, όσο και σε εκείνους της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, καθώς και των επόμενων περιόδων και συγκεκριμένα των περιόδων 2011-2012, 2013-2014 και 2014-2015, με παράθεση συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών για κάθε αγωνιστική περίοδο, αλλά και των προσώπων που εκάστοτε τοποθετήθηκαν, διατηρήθηκαν ή προήχθησαν ως διαιτητές.

Τέλος, αναφορικά με την τελευταία αιτίαση που σχετίζεται με την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, και αυτή κρίνεται αβάσιμη και απορριπτέα, ενόψει του ότι προκύπτει σαφώς από το προσβαλλόμενο βούλευμα ότι το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, κρίνοντας ότι πρόκειται για διοικητικές πράξεις που δεν παράγουν δεδικασμένο στην προκείμενη ποινική διαδικασία, έλαβε και τις δύο ως άνω αποφάσεις υπόψη του, αφού αναγράφονται σχετικά τα ακόλουθα: «… η με αριθμό 218/2015 απαλλακτική απόφαση της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής της Ενώσεως Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α’ Εθνικής Κατηγορίας και κατόπιν ασκήσεως εφέσεως κατ’ αυτής η με αριθ. 63/2015 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, η οποία επικύρωνε την πρωτόδικη απόφαση, δεχόμενη κατά πλειοψηφία ότι οι πειθαρχικά διωχθέντες πρέπει να απαλλαγούν λόγων αμφιβολιών, ως προερχόμενη από πειθαρχικό όργανο είναι χρήσιμη ως αποδεικτικό στοιχείο και μάλιστα σοβαρής αποδεικτικής αξίας» και επιπλέον με πλήρη και επαρκή αιτιολογία, αφού προέβη στην αξιολογική συσχέτιση και συνεκτίμηση των ως άνω αποφάσεων με τα προκύψαντα από την όλη αποδεικτική διαδικασία πραγματικά περιστατικά και τα λοιπά στοιχεία της δικογραφίας, οδηγήθηκε στην ανέλεγκτη κρίση του ότι δεν δυνατό να ανατραπούν ή να αποδυναμωθούν από τις συγκεκριμένες αποφάσεις τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε.

Ενδεικτικά περιστατικά

Στην απόφαση του Αρείου Πάγου, μέσω της οποίας απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης του αντεισαγγελέα, Ζαχαρή περίοπτη θέση καταλαμβάνει το περιβόητο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Βέροια, που διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2013.

Σύμφωνα με το προσβαλλόμενο βούλευμα προκύπτει ότι ο ιδιοκτήτης των «ερυθρόλευκων», Βαγγέλης Μαρινάκης και ο ομόλογός του στη «βασίλισσα» του Βορρά, Γιώργος Αρβανιτίδης αποφάσισαν από κοινού το παιχνίδι να λήξει με σκορ 3-0 υπέρ των Πειραιωτών.

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της συμφωνίας ο ισχυρός άνδρας της μακεδονικής ομάδας στο ημίχρονο του αγώνα, που μέχρι τότε ήταν ισόπαλος 0-0, μέσω του γενικού αρχηγού της, Γιώργου Λαναρή ζήτησε από τους παίκτες να ηττηθούν με το προαναφερθέν σκορ.

Στην προτροπή αυτή δεν ανταποκρίθηκαν οι Γεωργέας και Καφές που ζήτησαν αλλαγή από τον προπονητή τους στη διάρκεια του β’ ημίχρονου.

Τελικά ο Ολυμπιακός με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά επικράτησε με 3-0.

Ο τότε τεχνικός της Βέροιας, Δημήτρης Καλαϊτζίδης εξεταζόμενος ενόρκως το 2015 είχε δηλώσει μεταξύ άλλων για το συγκεκριμένο ματς «Στη διάρκεια του ημιχρόνου και λίγο πριν βγει η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο ήρθε έξω από τα αποδυτήρια της ομάδας ο γενικός αρχηγός Γεώργιος Λαναρής και μου είπε ότι πρέπει να χάσουμε με 3-0. Αμέσως κατάλαβα ότι αυτό ήταν εντολή του προέδρου της ομάδας κύριου Αρβανιτίδη.

Εγώ εκνευρισμένος τον ρώτησα «ποιος θα μπει στα αποδυτήρια για να το πεις στους παίκτες» και μου απάντησε ότι θα έμπαινε ο ίδιος.  Εγώ δεν του επέτρεψα να μπει στα αποδυτήρια και παρέμενα έξω από αυτά για να αποτρέψω την είσοδό του. Σε αυτό το χρονικό διάστημα ο τέταρτος διαιτητής του αγώνα ήρθε επανειλημμένα στα αποδυτήρια και μας είπε να βγούμε γιατί είχε εκπνεύσει ο χρόνος της εξόδου μας στο γήπεδο.

Όταν πλέον ήρθε για τέταρτη φορά για να μας προειδοποιήσει και τελικά μας προειδοποίησε ότι θα έχουμε πειθαρχικές συνέπειες από την καθυστέρηση αφήνω τότε τον τέταρτο διαιτητή έξω από τα αποδυτήρια και προχώρησα να βγω στο γήπεδο. Λίγο πριν βγω στο γήπεδο συνάντησα τον κύριο Αρβανιτίδη και του είπε «Γνωρίζεις πολύ καλά ότι δουλεύω 15 ώρες τη μέρα και δεν μπορείς να μου συμπεριφέρεσαι έτσι».

Ο Αρβανιτίδης μου απάντησε: «Δημήτρη μη στεναχωριέσαι όλα θα πάνε καλα».

Eν συνεχεία ο τότε προπονητής της Βέροιας αναφέρει: Μετά από 2-3 λεπτά βγήκαν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο και αμέσως με πλησίασαν οι παίκτες Γεωργέας και Καφές και πολύ εκνευρισμένοι μου ζήτησαν να τους αντικαταστήσω.

Ειδικά ο Γεωργέας θυμάμαι ότι μου είπε "κόουτς βγάλε με γιατί θα χτυπήσω κανένα και θα αποβληθώ".

Τον Γεωργέα τον άλλαξα στο πρώτο πεντάλεπτο και λίγο αργότερα άλλαξα τον Καφέ. Τελικά το παιχνίδι έληξε με 3-0 με το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού να σημειώνεται με πέναλτι στο 85’ και το τρίτο γκολ σημειώθηκε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού από τους παίκτες της ομάδας έμαθα ότι ο Λαναρής είχε πει στους παίκτες αυτά που είχε πει σε εμένα και με τον τρόπο αυτό ολοκλήρωσε την αποστολή του».

Παράλληλα στο προσβαλλόμενο βούλευμα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και αποκαλυπτικές συνομιλίες του Βαγγέλη Μαρινάκη και των συνεργατών του με τον εκλεκτό τους για την θέση του προέδρου της ΕΠΟ, εν όψει των τότε αρχαιρεσιών στην ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

Στις 18 Ιουνίου 2012 ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε συνομιλία με τον Γιώργο Σαρρή, τότε πρόεδρο της ΚΕΔ, από την οποία καθίσταται σαφές ότι για τους ορισμούς διαιτητών ακόμη και στις πιο μικρές κατηγορίες έπρεπε πρώτα να λάβει το «ΟΚ» από τον συγκεκριμένο παράγοντα.

Η συνομιλία έχει ως εξής:

Β.Μ: Πως πάει;

Γ.Σ: Καλά ήρθαμε πίσω, ετοιμαζόμαστε να ξαναφύγουμε αύριο βράδυ.

Β.Μ: Πάντως έχει λυπηθεί τελείως έτσι.

Γ.Σ: Τελείως, τελείως θα τα πούμε από κοντά, είναι ο άνθρωπος εκτός τόπου και χρόνου. Τι ήθελα να πω για το θέμα του…

Β.Μ: Ναι, ναι, ναι

Γ.Σ: Της Πέμπτης από κάτω δεν μπορεί να πάει ο Μάνδαλος γιατί είναι Καλλιθέα, και είναι αθηναϊκή ομάδα. Μπορεί να πούμε του Μάνδαλου να πάει να παίξει το Παναχαϊκή-Καλλονή.

Β.Μ: Ναι, οκ.

Γ.Σ: Εντάξει;

Β.Μ: Το θέμα είναι να κάνει… να είναι αυτό.

Γ.Σ.: Ναι., ναι, ναι. Πιο πολύ εμπιστοσύνη έχουμε σε αυτόν.

Β.Μ: Εντάξει οκ! Τι άλλο;


ReplyQuote

Greek Porn

MaD or BaD
(@mad-or-bad)
Dr Γαμίκουλας Admin
Joined: 1 έτος ago
Posts: 5468
24/05/2019 07:58  

Για να μην ξεχνάς την βρωμιά της ομάδας σου και του προέδρου σου.

Αυτα ειναι τα πρωταθλήματα που είσαι περήφανος.

Κια μην μου πεις ότι και ο Αρειος Πάγος ειναι εναντίον σας....


ReplyQuote
Liaris
(@liaris)
Dr Γαμίκουλας Trusted User
Joined: 8 έτη ago
Posts: 5033
24/05/2019 08:31  

Θα πέσει πολύ γέλιο, θα το δεις. Πουθενά δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι εμπλέκεται ο Ολυμπιακός και ο Μαρινάκης. Γελειότητες βάσει σχεδίου.

Έχει ανάγκη ο Μαρινάκης να στήσει αγώνες για κέρδος; Έχει καμία λογική αυτό; Είσαι στα καλά σου ρε συ;

Τέλος πάντων θα δούμε όλοι την πορεία της υπόθεσης. Μην καταδικάζεις κανέναν γιατί θα εκτεθείς.

Φιλιά πολλά ζήτω η ΟΛΥΛΠΙΑΚΑΡΑ!


ReplyQuote

Model Escorts gr Athens Escorts

Model Escorts Gr Athens Escorts

MaD or BaD
(@mad-or-bad)
Dr Γαμίκουλας Admin
Joined: 1 έτος ago
Posts: 5468
24/05/2019 08:52  

Δεν εχουν αποδειχτικά στοιχεία ? μακαλα ΠΟΣΑ ΚΙΛΑ Μ@Λ@Κ@Σ ΓΚΑΒΟΣ ΕΙΣΑΙ ?

Αν το διάβασες υπάρχουν τουλάχιστον 4-5 μάρτυρες

ΒΓΑΛΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΥΑΛΙΑ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ


ReplyQuote
almazer
(@almazer)
Dr Γαμίκουλας Registered
Joined: 9 έτη ago
Posts: 6570
24/05/2019 14:24  

Βρε φιλε liaris τα χρηματα ειναι παρα πολλα τι μου λες τωρα, και το κερδος ασφαλως ειναι μακροπροθεσμο, το χει καταλαβει και ο Μαρινακης που ναι τελειως αγράμματος και δεν μπορει να αρθρωσει ουτε λεξη.

Παρτο χαμπαρι ειστε οι ηθικοι αυτουργοι της καταστροφης του Ελληνικου ποδοσφαιρου, ενω αλλες χωρες πανε μπροστά εμεις εχουμε μεινει 20 χρονια πισω.

 

Adultforum.gr Addicted!!!


ReplyQuote

Greek Porn

Liaris
(@liaris)
Dr Γαμίκουλας Trusted User
Joined: 8 έτη ago
Posts: 5033
26/05/2019 08:46  


ReplyQuote
MaD or BaD
(@mad-or-bad)
Dr Γαμίκουλας Admin
Joined: 1 έτος ago
Posts: 5468
26/05/2019 09:17  

είσαι χειρότερος απο πρεζάκια

αχαχαχαχαχαχαχα


ReplyQuote

Model Escorts gr Athens Escorts

Model Escorts Gr Athens Escorts

Liaris
(@liaris)
Dr Γαμίκουλας Trusted User
Joined: 8 έτη ago
Posts: 5033
26/05/2019 14:43  

Έχω εξάρτηση από Ολυμπιακοσύνη! Μιλάμε για μεγάλη αρρώστια.

Καλή επιτυχία στον Βαγγέλη μας σήμερα, τον δικό μας άνθρωπο!

χαχαχαχα

 


ReplyQuote
Liaris
(@liaris)
Dr Γαμίκουλας Trusted User
Joined: 8 έτη ago
Posts: 5033

artinos liked
ReplyQuote

Greek Porn

mrgeo
(@mrgeo)
Εξέχον Γαμήκος Registered
Joined: 9 έτη ago
Posts: 803
27/05/2019 05:25  

Ομάδα να φτιαξεις πρωτα να κερδιζεις κ τους διαιτητές οπως ελεγε κι ο Σαββας παλιά...η σε ενδιαφέρει να βγεί η νουδου κ μετά θα γίνει η δουλεια κ χωρίς ομάδα


ReplyQuote
Liaris
(@liaris)
Dr Γαμίκουλας Trusted User
Joined: 8 έτη ago
Posts: 5033
27/05/2019 06:25  

Να φύγει με το καλό ο ΣΥΡΙΖΑ. Να εκλεγεί και να ορκιστεί νέα κυβέρνηση κι όλα τ' άλλα θα' ρθουν, ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ βαδίζει από πέρσυ σωστά, η ομάδα θα' ναι ακόμη καλύτερη και το κυριότερο δεν θα την πολεμάει μια κυβέρνηση. Μια κυβέρρνηση που από το 2016 έβαζε πρωταρχικό στόχο πως να ρίξει από την κορυφή τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ. Τα έργα του Κοντονή γνωστά για να χάσουμε πρώτα πρώτα το κύπελο κι έπειτα όλα τ΄'αλλα. Ποτέ άλλοτε κυβέρνηση δεν υποστήριξε με τόσο προκλητικό τρόπο μια ομάδα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ τον ΠΑΟΚ, ποτέ.

Εγώ δεν θέλω εύνοια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ θέλω όμως να σταματήσει ο πόλεμος που του γίνεται ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ. Αυτήν την κακία που έβγαζε για την ομάδα μου ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει να την βγάζει αλλά ως αντιπολίτευση πια.

Φέτος θα παρακολουθήσουμε με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, μακάρι να ενισχυθεί και η ΑΕΚ για να μεγαλώσει πιο πολύ  ο ανταγωνισμός.

This post was modified 3 εβδομάδες ago by Liaris

ReplyQuote

Model Escorts gr Athens Escorts

Model Escorts Gr Athens Escorts

mrgeo
(@mrgeo)
Εξέχον Γαμήκος Registered
Joined: 9 έτη ago
Posts: 803
27/05/2019 06:35  

Ενω κοκκαλης επι πασοκ ηταν ολα αξιοκρατικα....εχεις δικιο...μονο τώρα γινονται αυτα.

Εγω στη θεση σου θα απανταγα να φτιαξω ομαδαρα κ να τους γαμαω ολουςασχετως πιος κυβερνα...τεσπα εχουμε αλλη οπτικη..

Που προφανως κ για μας ο καραφλας τη νουδου θελει μηπως δουμε κανα φως.


ReplyQuote
mrgeo
(@mrgeo)
Εξέχον Γαμήκος Registered
Joined: 9 έτη ago
Posts: 803
27/05/2019 06:38  

Μη μπλεκουμε τα πολιτικα ρε λιαρακο..

Για μενα τα 2 τελευταια χρονια καλυτερη ομαδα ηταν τα παοκια.το ενα το εχασε οπως τοχασε απο μλκια δικια τους φετος το πηρε κ με μειον 2.

Παντα ο πρωτος εχει την ευνοια.κ σεις σε κατι μικρο παιχνιδα με ρεφερις κερδισατε π μπορει κ η διαφορα ναταν μεγαλυτερη.

Τεσπα αντε καλημερα


ReplyQuote

Greek Porn

MaD or BaD
(@mad-or-bad)
Dr Γαμίκουλας Admin
Joined: 1 έτος ago
Posts: 5468
27/05/2019 08:55  

Αν βγει η ΝΔ στις Εθνικές προβλέπω όλες οι ομάδες του ποδοσφαίρου να φεύγουν και να κάνουν δικό τους πρωτάθλημα


ReplyQuote
Liaris
(@liaris)
Dr Γαμίκουλας Trusted User
Joined: 8 έτη ago
Posts: 5033
27/05/2019 09:19  

Με τίποτα. Άσε που υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ΘΡΥΛΟΣ και ΠΑΟ να έρθουν πιο κοντά.

Όπως και να' ναι να φύγει πρώτα ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά όλα τ' άλλα. Να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με νέα κυβέρνηση, με νέα αθλητική ηγεσία και  με νέο υφυπουργό αθλητισμού.

This post was modified 3 εβδομάδες ago 2 times by Liaris

ReplyQuote

Model Escorts gr Athens Escorts

Model Escorts Gr Athens Escorts

MaD or BaD
(@mad-or-bad)
Dr Γαμίκουλας Admin
Joined: 1 έτος ago
Posts: 5468
27/05/2019 09:35  

Σιγά μην αγαπηθούμε κιόλας

🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 


ReplyQuote
Liaris
(@liaris)
Dr Γαμίκουλας Trusted User
Joined: 8 έτη ago
Posts: 5033
27/05/2019 11:04  

ΧΑΧΑΧΑ

Μην το αποκλείεις. Μην ξεχνάς ότ παλαιότερα ήταν συνεργάτες, ο Μαρινάκης είχε υψηλό ποσοστό στον SKAI.

Τέλος πάντων αυτοί επιχειρηματίες είναι θα τα βρουν, εμείς καλή μπαλίτσα θέλουμε να βλέπουμε.

 

Α και κάτι που αφορά το μπάσκετ για να χαρείς:

 

Απορρίφθηκε η προσφυγή του Ολυμπιακού στο ΑΣΕΑΔ

Το ΑΣΕΑΔ απέρριψε την προσφυγή του Ολυμπιακού για τη νομιμότητα της κλήρωσης των διαιτητών της 26ης αγωνιστικής.

Είδες εγώ δεν κρύβω τίποτα  χαχαχαχα

This post was modified 3 εβδομάδες ago by Liaris

ReplyQuote

Greek Porn

MaD or BaD
(@mad-or-bad)
Dr Γαμίκουλας Admin
Joined: 1 έτος ago
Posts: 5468
28/05/2019 08:24  

Δεν μας ενημερώνεις καλά εχω παράπονο,

τι έγινε με την έρευνα για απλήρωτους παίχτες?

🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 


ReplyQuote
Liaris
(@liaris)
Dr Γαμίκουλας Trusted User
Joined: 8 έτη ago
Posts: 5033
28/05/2019 09:56  

Τίποτα μην ασχολείσαι μαλακίες είναι. Στην ανάγκη θα πληρώσει ο Βαγγέλης, τώρα που είναι χαρούμενος.

Του χρόνου θα παίζουμε ξεκούραστοι στην Ευρωλίγκα και θα πάμε καλά. Να μου το θυμηθείς φίλε, όσο κι αν διαφωνείς να το θυμάσαι,  αυτή η στάση του Ολυμπιακού στο μπάσκετ να παίζει μόνο Ευρωλίγκα θα προβληματίσει πολλούς και θα τους βάλει σε σκέψεις, πάντα φυσικά αν έρθουν τα πράγματα όπως φαίνονται. Γιατί μπορεί η νέα αθλητική ηγεσία να αναλάβει πρωτοβουλίες τακτοποίησης του προβλήματος.

Πάντως εμένα δεν με χαλάει να παίζει η ομάδα μόνο Ευρωλίγκα, αντίθετα δεν θέλω να πάει στη Αδριατική.

This post was modified 3 εβδομάδες ago by Liaris

ReplyQuote

Model Escorts gr Athens Escorts

Model Escorts Gr Athens Escorts

Page 89 / 91

Greek Porn

Share:

 

Adult Forum.Gr

Γιατι να γίνετε μέλη ?

Το Adult Forum, είναι το κορυφαίο και εγκυρότερο  Greek Escorts Forum στην Ελλάδα και όχι μόνο,

θα βρείτε το Call Girls Forum , το Sex Studio Forum, το Bourdela Forum το Massage Forum το Strip clubs Forum το Sex Bars Forum και το ΧΧΧ Hotels Forum.

Μπορείτε να συζητήσετε για όλα τα παραπάνω, αλλά και για τα γραφεία συνοδών, Greek escort agencies, της ανεξάρτητες συνοδους, Independent Escorts, Μπορείτε να γράψετε τις κριτικές σας χωρίς να φοβάστε την επέμβαση κάποιου γραφείου συνοδών. αλλά και να διαβάσετε τις κριτικές των υπολοίπων μελών χωρίς να σπάτε το κεφάλι σας αν είναι βαλτός από κάποιο γραφείο ή κλώνος.

Adult Forum.Gr

Why to become a member ?

Adult Forum, is the leading and more valid Greek Escorts Forum in Greece and not only,
you will find the Call Girls Forum, the Sex Studio Forum, the Bourdela Forum the Massage Forum, the Strip clubs Forum, the Sex Bars Forum and the XXX Hotels Forum.

You can discuss about all of the above but also about Greek escort agencies, Independent Escorts, You can write your reviews without fearing the escorts agencies and read the reviews of the other members without breaking your head if it from someone mantle by an agency or a clone.