Forum

Ξενοδοχεία ημιδιαμο...
 
Share:

Greek Porn

Ξενοδοχεία ημιδιαμονής στο φως και τα στοιχεία των επισκεπτών  

  RSS

Liaris
(@liaris)
Dr Γαμίκουλας Trusted User
Joined: 8 έτη ago
Posts: 5323
30/03/2018 10:28 πμ  

Φόρος διαμονής και… στα ξενοδοχεία ημιδιαμονής για ζευγαράκια!

Στο φως και τα στοιχεία των επισκεπτών που θα αναγράφονται στην «ειδική απόδειξη» που θα αποστέλλει ο ξενοδόχος στην εφορία - Εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος για την εφαρμογή του νόμου

«Φωτιά» και στα …ζευγαράκια (παράνομα ή μη) που κάνουν χρήση των ξενοδοχείων ημιπαραμονής, βάζει ο νέος φόρος διαμονής. Όχι μόνον θα πληρώνουν «εις ολόκληρον» τον ημερήσιο φόρο διαμονής για το ίδιο δωμάτιο που χρησιμοποιείται διαδοχικά από πολλούς μέσα στην ίδια ημέρα, αλλά ο ξενοδόχος θα αποστέλλει και τα ονομαστικά στοιχεία τους στην εφορία, καθώς αυτά θα καταγράφονται στην «ειδική απόδειξη» που θα εκδίδεται για σκοπούς ελέγχου και διασταύρωσης.

Τυπικά ο φόρος διαμονής ισχύει από 1.1.2018 και επιβλήθηκε για να βρεθούν επιπλέον έσοδα από τα εκατομμύρια τουρίστες που συρρέουν τα τελευταία τέσσερα χρόνια στη χώρα μας.

Μετά από άπειρα προβλήματα που ανέκυψαν και αλλαγές στο νόμο, η εφορία περνάει πλέον από την θεωρία στην πράξη. Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής εξέδωσε εγκύκλιο για το φόρο διαμονής, ο οποίος επιβάλλεται από 1.1.2018 σε τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και επιπλωμένα δωμάτια / διαμερίσματα) ανά ημερήσια χρήση δωματίου ή διαμερίσματος, προκειμένου να εφαρμόζεται ομοιόμορφα από όλους και για να επιλυθούν ζητήματα, που εν τω μεταξύ προέκυψαν κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Και ενώ επιχειρεί να βάλει σε τάξη το αλαλούμ που έχει προκληθεί από τον νόμο που ψηφίστηκε πριν 2 χρόνια αλλά άλλαξε και πάλι φέτος, ανακύπτουν και νέα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει, κυρίως για τη διαδικασία έκδοσης του "ειδικού στοιχείου" με το οποίο εισπράττεται ο φόρος, καθώς και για τη φορολογική αντιμετώπιση των περιπτώσεων ημιδιαμονής, παράτασης της διαμονής (late check out), ακύρωσης της κράτησης και μίσθωσης δωματίου ή διαμερίσματος, μέσω των ψηφιακών πλατφορμών της οικονομίας διαμοιρασμού (τύπου airbnb).

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος ορίζει ότι:

1. Ο φόρος επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση των δωματίων ή των διαμερισμάτων που διατίθενται από:

α) ξενοδοχεία που διαθέτουν λουτρό, κοινόχρηστους χώρους υποδοχής ή παραμονής των πελατών και αίθουσα παροχής τουλάχιστον πρωινού γεύματος,

β) ενοικιαζόμενα δωμάτια – διαμερίσματα που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια και σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό.

Ο φόρος επιβάλλεται ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα και ως εξής:

α. στα ξενοδοχεία:

1-2 αστέρων 0,50 €

3 αστέρων 1,50 €

4 αστέρων 3,00 €

5 αστέρων 4,00 €

β. στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα: 0,50 €

2. Ο φόρος εισπράττεται από τα παραπάνω τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια - διαμερίσματα) με την έκδοση «ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής» προς τον διαμένοντα του δωματίου ή διαμερίσματος.

Το «ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής», θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

· ημερομηνία έκδοσης – επωνυμία - διεύθυνση και ΑΦΜ της εκδούσας επιχείρησης,

· ονοματεπώνυμο διαμένοντα προς τον οποίο εκδίδεται,

· ημερομηνίες που αφορά η διαμονή,

· συνολική επιβάρυνση με φόρο διαμονής,

· αριθμό και ημερομηνία του παραστατικού πώλησης (απόδειξη, τιμολόγιο) που έχει ήδη εκδοθεί για την παροχή υπηρεσιών διαμονής

Το «ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής» δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

Το ειδικό στοιχείο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας διαμονής, δηλαδή πριν την αναχώρηση.

Yπηρεσίες ημιδιαμονής

Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες ημιδιαμονής, η εγκύκλιος ορίζει ότι «επιβάλλεται εις ολόκληρον ο φόρος διαμονής προς τον χρήστη (διαμένοντα) του καταλύματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα.

Σε περίπτωση που εντός της ίδιας ημέρας γίνεται χρήση του ίδιου δωματίου ή διαμερίσματος διαδοχικά από περισσότερους του ενός χρήστες, επιβάλλεται εις ολόκληρον ο φόρος διαμονής σε κάθε χρήστη (διαμένοντα)».

Late check - out

Στις περιπτώσεις που ο χρόνος παραμονής παρατείνεται για ορισμένες ώρες (late check out), η επιπλέον αυτή παραμονή δεν συνιστά υπηρεσία ημιδιαμονής και δεν επιβαρύνεται με φόρο διαμονής. Εφόσον, όμως, ο χρόνος παράτασης της παραμονής είναι τέτοιος που τελικά συνεπάγεται τη χρέωση μιας ακόμη ημερήσιας χρήσης του δωματίου, εξυπακούεται ότι αυτή επιβαρύνεται με φόρο διαμονής.

Ακύρωση

Ανεξάρτητα από την πολιτική που εφαρμόζουν οι υπόχρεες τουριστικές επιχειρήσεις στην περίπτωση ακύρωσης του συνόλου ή μέρους προγραμματισμένης διαμονής (πχ. αποζημίωση από τον πελάτη), φόρος διαμονής οφείλεται μόνον εφόσον έγινε άφιξη (check in) στο τουριστικό κατάλυμα και μόνον για τις ημέρες μέχρι την αναχώρηση (check out) από αυτό.

AirBNB

Σε περιπτώσεις τύπου airbnb κλπ, εφόσον παρέχονται προς τους διαμένοντες και λοιπές υπηρεσίες πέραν των κλινοσκεπασμάτων (καθαριότητος κλπ), οι διαχειριστές των ακινήτων αυτών θα πρέπει να αποδίδουν και φόρο διαμονής, καθώς οι εν λόγω μισθώσεις δεν θεωρούνται αστικές, αλλά πρόκειται για υπηρεσίες διαμονής που παρέχονται από τουριστικές επιχειρήσεις-τουριστικά καταλύματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

Επειδή ο φόρος επιβάλλεται «ανά ημερήσια χρήση» στον διαμένοντα, διευκρινίζονται τα εξής:

α) Στην περίπτωση που στο ίδιο δωμάτιο, διαμέρισμα κλπ. «συνοικούν» περισσότερα του ενός πρόσωπα (π.χ. μέλη μιας οικογένειας), το ειδικό στοιχείο εκδίδεται προς έναν εκ των διαμενόντων.

β) Στην περίπτωση που ομάδα προσώπων (μέλη οικογένειας, μέλη αθλητικής ομάδας κλπ) διαμένουν σε περισσότερα του ενός δωμάτια ή διαμερίσματα, το ειδικό στοιχείο δύναται να εκδίδεται είτε ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα προς έναν εκ των διαμενόντων σε αυτό, είτε συγκεντρωτικά για το σύνολο ή για μέρος των δωματίων ή διαμερισμάτων στον διαμένοντα προς τον οποίο εκδίδεται και το παραστατικό των υπηρεσιών της διαμονής.

Ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου, επί αυτού αναγράφονται όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία (ημερομηνία, ποσό φόρου διαμονής κλπ)

γ) Στην περίπτωση που άμεσα συμβαλλόμενος με το τουριστικό κατάλυμα είναι τρίτο πρόσωπο και όχι ο διαμένων – χρήστης του δωματίου, όπως για παράδειγμα επιχείρηση που λαμβάνει τις εν λόγω υπηρεσίες για τις ανάγκες διαμονής του προσωπικού της και το παραστατικό του συνόλου των υπηρεσιών διαμονής εκδίδεται στο όνομά της, τότε το ειδικό στοιχείο δύναται να εκδίδεται, είτε προς έναν εκ των διαμενόντων σε κάθε δωμάτιο είτε συγκεντρωτικά προς έναν εκ των διαμενόντων, για το σύνολο των δωματίων των οποίων έγινε χρήση.

Στην περίπτωση, δε, που η επιχείρηση (τρίτος) καταβάλλει, εκτός από το κόστος των υπηρεσιών διαμονής, και τον φόρο διαμονής, το ειδικό στοιχείο που εκδίδεται κατά τα ανωτέρω έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και ο φόρος διαμονής αναγράφεται στο ειδικό στοιχείο με την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΝ» και δεν καταβάλλεται εκ νέου από το διαμένοντα ή τους διαμένοντες.

δ) i. Στην περίπτωση που ο άμεσα συμβαλλόμενος με το τουριστικό κατάλυμα είναι τουριστικός πράκτορας ή τουριστικό γραφείο, εσωτερικού ή εξωτερικού, (τρίτος) και εφόσον ο τελευταίος συμπεριλαμβάνει τον φόρο διαμονής στην τιμή πακέτου που προσφέρει στους πελάτες του (διαμένοντες) και τον καταβάλλει στο υπόχρεο τουριστικό κατάλυμα, το ειδικό στοιχείο δύναται να εκδίδεται είτε προς έναν εκ των διαμενόντων σε κάθε δωμάτιο, είτε συγκεντρωτικά προς έναν εκ των διαμενόντων για το σύνολο των δωματίων της ίδιας ομάδας διαμενόντων (οικογένεια κλπ), είτε, επίσης, συγκεντρωτικά προς έναν εκ των διαμενόντων για το σύνολο των δωματίων που χρησιμοποιήθηκαν από τους διαμένοντες που αφορά το πακέτο. Στις περιπτώσεις αυτές το συγκεντρωτικό ή μεμονωμένο ειδικό στοιχείο που εκδίδεται έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και ο φόρος διαμονής αναγράφεται στο ειδικό στοιχείο με την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΝ» και δεν καταβάλλεται εκ νέου από τον διαμένοντα ή τους διαμένοντες.

Από πλευράς ΦΠΑ, σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο φόρος διαμονής δεν περιλαμβάνεται στο κόστος του πακέτου για τις ανάγκες προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας του ταξιδιωτικού πακέτου.

ii) Εφόσον ο φόρος διαμονής δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του πακέτου που ο ταξιδιωτικός πράκτορας ή το ταξιδιωτικό γραφείο προσφέρει στους πελάτες του (διαμένοντες), τότε ο φόρος καταβάλλεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους διαμένοντες, με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών διαμονής και πριν την αναχώρησή τους.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Ο φόρος διαμονής αποδίδεται στο Δημόσιο από τα υπόχρεα τουριστικά καταλύματα με δηλώσεις που υποβάλλονται με το έντυπο της δήλωσης απόδοσης φόρου διαμονής, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου ορίζονται με την Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1015/2018 (Β΄ 308). Στη δήλωση αυτή θα πρέπει οι υπόχρεες επιχειρήσεις να καταχωρούν το σύνολο του φόρου διαμονής που συμπεριέλαβαν στα «ειδικά στοιχεία – αποδείξεις είσπραξης φόρου διαμονής», που εξέδωσαν κατά τον προηγούμενο της υποβολής της δήλωσης μήνα. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης των «ειδικών στοιχείων – αποδείξεων είσπραξης φόρου διαμονής» που περιλαμβάνονται σε αυτήν.


Quote
Liaris
(@liaris)
Dr Γαμίκουλας Trusted User
Joined: 8 έτη ago
Posts: 5323
30/03/2018 11:05 πμ  

Τελικά τσάμπα ανησύχησα, πήρα τηλεφωνο στο ξενοδοχείο που πηγαίνω συχνά κι ο υπεύθυνος με καθησύχασε (- το έχουμε λυμένο αυτό μου είπε - Μην ανησυχείς).


ReplyQuote

Model Escorts gr Athens Escorts

Model Escorts Gr Athens Escorts

MaD or BaD
(@mad-or-bad)
Dr Γαμίκουλας Admin
Joined: 1 έτος ago
Posts: 6496
30/03/2018 1:32 μμ  

Πληρώνεις 100-200 ευρώ και σκας για 50 λεπτά ?
αχαχαχαχαχαχαχαχα


ReplyQuote
Liaris
(@liaris)
Dr Γαμίκουλας Trusted User
Joined: 8 έτη ago
Posts: 5323
30/03/2018 1:58 μμ  

Πληρώνεις 100-200 ευρώ και σκας για 50 λεπτά ?
αχαχαχαχαχαχαχαχα

Πλάκα μου κάνεις ε;

Για τα 50 λεπτά λες να ανησύχησα; Φυσικά όχι, ανησύχησα, βάσει όσων διάβασα, ότι ο ξενοδόχος θα αποστέλλει πλεόν και τα ονομαστικά στοιχεία των πελατών στην εφορία κι άμα είσαι παντρεμένος τη γάμησες. Άκου για τα 50 λεπτά δεν είμαστε καλά.


ReplyQuote

Greek Porn

MaD or BaD
(@mad-or-bad)
Dr Γαμίκουλας Admin
Joined: 1 έτος ago
Posts: 6496
30/03/2018 2:25 μμ  

Σε πόσα ξενοδοχεία εχεις δώσει πραγματικό όνομα ?
Γιατι εγώ σε κανενα


ReplyQuote
Liaris
(@liaris)
Dr Γαμίκουλας Trusted User
Joined: 8 έτη ago
Posts: 5323
30/03/2018 3:27 μμ  

Σε πόσα ξενοδοχεία εχεις δώσει πραγματικό όνομα ?
Γιατι εγώ σε κανενα

Σήμερα το έγραψαν, μάλιστα το έχει στην 1η σελίδα μία εφημερίδα κουτσομπολίστικη. Γι' αυτό ανησύχησα.


ReplyQuote

Model Escorts gr Athens Escorts

Model Escorts Gr Athens Escorts

Darth Vader
(@darth-vader)
Εξέχον Γαμήκος Trusted User
Joined: 2 έτη ago
Posts: 871
30/03/2018 6:30 μμ  

-Σε τι όνομα να κόψω την απόδειξή ?
-Darth Vader...

You don't know the power of the dark side...


ReplyQuote
Liaris
(@liaris)
Dr Γαμίκουλας Trusted User
Joined: 8 έτη ago
Posts: 5323
30/03/2018 7:19 μμ  

-Σε τι όνομα να κόψω την απόδειξή ?
-Darth Vader...

Τι ΑΦΜ θα δώσεις; Εδώ είναι το πρόβλημα χαχαχα αν ισχύσει φυσικά.


ReplyQuote

Greek Porn

Elias
(@liakos13)
Αξιότιμος Γαμήκος Registered
Joined: 6 έτη ago
Posts: 619
30/03/2018 9:24 μμ  

-Σε τι όνομα να κόψω την απόδειξή ?
-Darth Vader...

Τιμολογιο ή απόδειξη κύριε Darth ? :xek: :xek: :xek: :xek:


ReplyQuote
Darth Vader
(@darth-vader)
Εξέχον Γαμήκος Trusted User
Joined: 2 έτη ago
Posts: 871
30/03/2018 10:02 μμ  

-Σε τι όνομα να κόψω την απόδειξή ?
-Darth Vader...

Τι ΑΦΜ θα δώσεις; Εδώ είναι το πρόβλημα χαχαχα αν ισχύσει φυσικά.

λ

Στο άρθρο δε διευκρινίζει αν πρέπει να δώσεις ΑΦΜ, λέει απλά τα " στοιχεία του πελάτη".
Αλλά μπορώ να δώσω και το: 123456789

You don't know the power of the dark side...


ReplyQuote

Model Escorts gr Athens Escorts

Model Escorts Gr Athens Escorts

Liaris
(@liaris)
Dr Γαμίκουλας Trusted User
Joined: 8 έτη ago
Posts: 5323
30/03/2018 10:19 μμ  

Όπως μου είπε ο γνωστός μου το έχουν λύσει το θέμα. Όμως εάν έχετε πάει σε ξενοδοχεία κανονικά θα γνωρίζετε ότι υποχρεούσαι να δώσεις την ταυτότητά σου για να πάρουν τα στοιχεία σου, οπότε αν και στα ημιδιαμονής ζητούσαν ταυτότητα απλά οι παντρεμένοι, όπως εγώ, δεν θα πήγαιναν.


ReplyQuote
rossi13
(@rossi13)
Γαμήκος Registered
Joined: 4 έτη ago
Posts: 207
30/03/2018 10:44 μμ  

Δεν γινεται να δινεις ψευτικα στοιχεια απλα ?


ReplyQuote

Greek Porn

MaD or BaD
(@mad-or-bad)
Dr Γαμίκουλας Admin
Joined: 1 έτος ago
Posts: 6496
30/03/2018 11:04 μμ  

300.000 ανα δευτερόλεπτο
30000060 το διαστημικό ΑΦΜ για αλιεν
αχαχαχαχαχαχαχαχαχ


ReplyQuote
voyager
(@voyager)
Κορυφαίος Γαμήκος Trusted User
Joined: 2 έτη ago
Posts: 1618
31/03/2018 10:20 πμ  

Τελικά οι παντρεμένοι πρέπει να ανησυχούμε ή πρόκειται για ρεπορτάζ μούφα? Λιάρη τι λες?


ReplyQuote

Model Escorts gr Athens Escorts

Model Escorts Gr Athens Escorts

live evil
(@live)
Αξιότιμος Γαμήκος Registered
Joined: 8 έτη ago
Posts: 504
31/03/2018 10:53 πμ  

Δεν γνωρίζω στατιστικές έρευνες εν προκειμένω (πώς άλλωστε θα μπορούσαν να γίνουν;),
αλλά η μεγαλύτερη πελατεία των ξενοδοχείων ημιδιαμονής είναι νυμφευμένοι (και όχι
ύπ-ανδροι = παντρεμένοι), δεσμευμένοι κ.λπ. που δεν πρόκειται να αποδεχθούν αυτή την
ταυτοποίηση -- αν φυσικά ισχύει το μέτρο...!
Οι πρώτοι που θα αντιδράσουν ή/και θα βρουν οδό διαφυγής είναι οι επιχειρηματίες
των ξενοδοχείων αυτών.


ReplyQuote
Liaris
(@liaris)
Dr Γαμίκουλας Trusted User
Joined: 8 έτη ago
Posts: 5323
31/03/2018 11:02 πμ  

Τελικά οι παντρεμένοι πρέπει να ανησυχούμε ή πρόκειται για ρεπορτάζ μούφα? Λιάρη τι λες?

Έγραψα πιο πάνω <<....πήρα τηλεφωνο στο ξενοδοχείο που πηγαίνω συχνά κι ο υπεύθυνος με καθησύχασε (- το έχουμε λυμένο αυτό μου είπε - Μην ανησυχείς>>


ReplyQuote

Greek Porn

MaD or BaD
(@mad-or-bad)
Dr Γαμίκουλας Admin
Joined: 1 έτος ago
Posts: 6496
31/03/2018 2:41 μμ  

θα κλείσουν αν δεν το φροντίσουν


ReplyQuote
Liaris
(@liaris)
Dr Γαμίκουλας Trusted User
Joined: 8 έτη ago
Posts: 5323
31/03/2018 3:17 μμ  

θα κλείσουν αν δεν το φροντίσουν

Ε βέβαια ποιος θα πάει μετά σε ημιδιαμονής οι ανύπαντροι που μπορούν να δεχθούν κορίτσια και στο σπίτι τους;


ReplyQuote

Model Escorts gr Athens Escorts

Model Escorts Gr Athens Escorts

Αρχαίος
 Αρχαίος
(@Αρχαίος)
Joined: 1 λεπτό ago
Posts: 0
31/03/2018 9:02 μμ  

Κι εγώ έχω πρόβλημα με το όνομα... Ας μην είμαι παντρεμένος. Ευτυχώς στα ημιδιαμονής, δεν σου ζητάνε στοιχεία. Όπως ήδη είπαν κι άλλοι, πολύ σωστά, δεν ανησυχώ. Αν δεν το λύσουν, χάνουν την πελατεία τους, απλά. Άνθρωποι της αγοράς είναι, από μικροί στο κουρμπέτι, οπωσδήποτε κάτι θα βρουν για να επιβιώσει η επιχείρησή τους...

Άντε τώρα να βρω κάποια να έρθει μαζί μου. Κλείνω μια τρύπα, ανοίγει άλλη.


ReplyQuote
MaD or BaD
(@mad-or-bad)
Dr Γαμίκουλας Admin
Joined: 1 έτος ago
Posts: 6496
31/03/2018 9:57 μμ  

Σύνδρομο καταδίωξης έχεις νομίζω


ReplyQuote

Greek Porn

mp0ukLas
(@mp0uklas)
Ξεπαρθενιασμένος Registered
Joined: 2 έτη ago
Posts: 73
01/04/2018 12:59 πμ  

Καλησπερα ομαδαρα!! Λοιπον να σας πω κ εγω που δουλευω σε ξενοδοχειο 3αστερων οτι τα στοιχεια που αναγραφονται πανω στην αποδειξη φορου διαμονης ειναι μονο το ονομα σας!! Το ονομο με το οποιο κανατε το check in στο ξενοδοχειο. Ουτε ΑΦΜ ουτε τπτ προσωπικα στοιχεια!!! Αντε τωρα στην εφορια να σας βρουν μονο με το ονομα σας! Λιγο δυσκολο ειναι αυτο. Αυτο που ζηταει η εφορια δν ειναι τα στοιχεια του πελατη αλλα τα στοιχεια των παραστατικων που εχουν κοπει απο το ξενοδοχειο. τα στοιχεια που θα εχει η εφορια ειναι καθαρα για εφοριακους ελεγχους στο καθε ξενοδοχειο!!!


ReplyQuote
MaD or BaD
(@mad-or-bad)
Dr Γαμίκουλας Admin
Joined: 1 έτος ago
Posts: 6496
01/04/2018 1:01 πμ  

μα δεν νομίζω να σκάνε για την εφορία
αχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα


ReplyQuote

Model Escorts gr Athens Escorts

Model Escorts Gr Athens Escorts

mp0ukLas
(@mp0uklas)
Ξεπαρθενιασμένος Registered
Joined: 2 έτη ago
Posts: 73
01/04/2018 1:11 πμ  

μα δεν νομίζω να σκάνε για την εφορία
αχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

σκανε γτ νομιζουν οτι θα βγει το ονομα τους στην φορα!! απο που ρε παιδια να βγει? η εφορια θα σας πει γτ πηγατε εκει? χαχαχχαχα
Δν υπαρχει λογος να φοβαστε, εκτως κ αν πληρωνετε το hoteli με καρτα.. !! xaxaxaxa


ReplyQuote
MaD or BaD
(@mad-or-bad)
Dr Γαμίκουλας Admin
Joined: 1 έτος ago
Posts: 6496
01/04/2018 1:16 πμ  

Φοβούνται μην διαρρεύσει το όνομα τους και το μάθει καμιά γυναίκα ,
μέχρι και εκβιασμούς.


ReplyQuote

Greek Porn

ARHS2
(@arhs2)
Κορυφαίος Γαμήκος Registered
Joined: 2 έτη ago
Posts: 1031
01/04/2018 10:40 πμ  

απο γκομενιασμενοι και πανω προβλημα;;;;


ReplyQuote
Share:

 

Adult Forum.Gr

The Greek Escorts Forum

Μάθετε τα πάντα για Escorts call girls bourdela sex studio Massage Strip Clubs independents στο Greek Escorts Forum,!

Το Adult Forum, είναι το κορυφαίο και εγκυρότερο Greek Forum για  Escorts  στην Ελλάδα και όχι μόνο, θα βρείτε φόρουμ για Call Girls , για Sex Studio, για Bourdela για Massage για Strip clubs για Sex Bars και για ΧΧΧ Hotels.

Μπορείτε να συζητήσετε για όλα τα παραπάνω, αλλά και για τα γραφεία συνοδών, Greek escort agencies, της ανεξάρτητες συνοδους, Independent Escorts και Independent Call Girls. Μπορείτε να γράψετε τις κριτικές σας χωρίς να φοβάστε την επέμβαση κάποιου γραφείου. αλλά και να διαβάσετε τις κριτικές των υπολοίπων μελών χωρίς να σπάτε το κεφάλι σας αν είναι βαλτός από κάποιο γραφείο ή κλώνος.

Adult Forum, is the leading and more valid Greek Escorts Forum in Greece and not only.
you will find the Call Girls, the Sex Studio, the Bourdela, the Massage, the Strip clubs, the Sex Bars  and the XXX Hotels.

You can discuss in Greek Escorts Forum, all of the above but also about Greek escort agencies, Independent Escorts, You can write your reviews without fearing the escorts agencies and read the reviews of the other members without breaking your head if it from someone mantle by an agency or a clone.