Αναζήτηση

Forum

Ξενοδοχεία ημιδιαμο...
 
Notifications
Clear all

Ξενοδοχεία ημιδιαμονής στο φως και τα στοιχεία των επισκεπτών


Liaris
(@liaris)
Dr Γαμίκουλας Trusted User
Joined: 11 years ago
Posts: 7410
Topic starter  

Φόρος διαμονής και… στα ξενοδοχεία ημιδιαμονής για ζευγαράκια!

Στο φως και τα στοιχεία των επισκεπτών που θα αναγράφονται στην «ειδική απόδειξη» που θα αποστέλλει ο ξενοδόχος στην εφορία - Εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος για την εφαρμογή του νόμου

«Φωτιά» και στα …ζευγαράκια (παράνομα ή μη) που κάνουν χρήση των ξενοδοχείων ημιπαραμονής, βάζει ο νέος φόρος διαμονής. Όχι μόνον θα πληρώνουν «εις ολόκληρον» τον ημερήσιο φόρο διαμονής για το ίδιο δωμάτιο που χρησιμοποιείται διαδοχικά από πολλούς μέσα στην ίδια ημέρα, αλλά ο ξενοδόχος θα αποστέλλει και τα ονομαστικά στοιχεία τους στην εφορία, καθώς αυτά θα καταγράφονται στην «ειδική απόδειξη» που θα εκδίδεται για σκοπούς ελέγχου και διασταύρωσης.

Τυπικά ο φόρος διαμονής ισχύει από 1.1.2018 και επιβλήθηκε για να βρεθούν επιπλέον έσοδα από τα εκατομμύρια τουρίστες που συρρέουν τα τελευταία τέσσερα χρόνια στη χώρα μας.

Μετά από άπειρα προβλήματα που ανέκυψαν και αλλαγές στο νόμο, η εφορία περνάει πλέον από την θεωρία στην πράξη. Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής εξέδωσε εγκύκλιο για το φόρο διαμονής, ο οποίος επιβάλλεται από 1.1.2018 σε τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και επιπλωμένα δωμάτια / διαμερίσματα) ανά ημερήσια χρήση δωματίου ή διαμερίσματος, προκειμένου να εφαρμόζεται ομοιόμορφα από όλους και για να επιλυθούν ζητήματα, που εν τω μεταξύ προέκυψαν κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Και ενώ επιχειρεί να βάλει σε τάξη το αλαλούμ που έχει προκληθεί από τον νόμο που ψηφίστηκε πριν 2 χρόνια αλλά άλλαξε και πάλι φέτος, ανακύπτουν και νέα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει, κυρίως για τη διαδικασία έκδοσης του "ειδικού στοιχείου" με το οποίο εισπράττεται ο φόρος, καθώς και για τη φορολογική αντιμετώπιση των περιπτώσεων ημιδιαμονής, παράτασης της διαμονής (late check out), ακύρωσης της κράτησης και μίσθωσης δωματίου ή διαμερίσματος, μέσω των ψηφιακών πλατφορμών της οικονομίας διαμοιρασμού (τύπου airbnb).

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος ορίζει ότι:

1. Ο φόρος επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση των δωματίων ή των διαμερισμάτων που διατίθενται από:

α) ξενοδοχεία που διαθέτουν λουτρό, κοινόχρηστους χώρους υποδοχής ή παραμονής των πελατών και αίθουσα παροχής τουλάχιστον πρωινού γεύματος,

β) ενοικιαζόμενα δωμάτια – διαμερίσματα που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια και σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό.

Ο φόρος επιβάλλεται ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα και ως εξής:

α. στα ξενοδοχεία:

1-2 αστέρων 0,50 €

3 αστέρων 1,50 €

4 αστέρων 3,00 €

5 αστέρων 4,00 €

β. στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα: 0,50 €

2. Ο φόρος εισπράττεται από τα παραπάνω τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια - διαμερίσματα) με την έκδοση «ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής» προς τον διαμένοντα του δωματίου ή διαμερίσματος.

Το «ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής», θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

· ημερομηνία έκδοσης – επωνυμία - διεύθυνση και ΑΦΜ της εκδούσας επιχείρησης,

· ονοματεπώνυμο διαμένοντα προς τον οποίο εκδίδεται,

· ημερομηνίες που αφορά η διαμονή,

· συνολική επιβάρυνση με φόρο διαμονής,

· αριθμό και ημερομηνία του παραστατικού πώλησης (απόδειξη, τιμολόγιο) που έχει ήδη εκδοθεί για την παροχή υπηρεσιών διαμονής

Το «ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής» δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

Το ειδικό στοιχείο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας διαμονής, δηλαδή πριν την αναχώρηση.

Yπηρεσίες ημιδιαμονής

Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες ημιδιαμονής, η εγκύκλιος ορίζει ότι «επιβάλλεται εις ολόκληρον ο φόρος διαμονής προς τον χρήστη (διαμένοντα) του καταλύματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα.

Σε περίπτωση που εντός της ίδιας ημέρας γίνεται χρήση του ίδιου δωματίου ή διαμερίσματος διαδοχικά από περισσότερους του ενός χρήστες, επιβάλλεται εις ολόκληρον ο φόρος διαμονής σε κάθε χρήστη (διαμένοντα)».

Late check - out

Στις περιπτώσεις που ο χρόνος παραμονής παρατείνεται για ορισμένες ώρες (late check out), η επιπλέον αυτή παραμονή δεν συνιστά υπηρεσία ημιδιαμονής και δεν επιβαρύνεται με φόρο διαμονής. Εφόσον, όμως, ο χρόνος παράτασης της παραμονής είναι τέτοιος που τελικά συνεπάγεται τη χρέωση μιας ακόμη ημερήσιας χρήσης του δωματίου, εξυπακούεται ότι αυτή επιβαρύνεται με φόρο διαμονής.

Ακύρωση

Ανεξάρτητα από την πολιτική που εφαρμόζουν οι υπόχρεες τουριστικές επιχειρήσεις στην περίπτωση ακύρωσης του συνόλου ή μέρους προγραμματισμένης διαμονής (πχ. αποζημίωση από τον πελάτη), φόρος διαμονής οφείλεται μόνον εφόσον έγινε άφιξη (check in) στο τουριστικό κατάλυμα και μόνον για τις ημέρες μέχρι την αναχώρηση (check out) από αυτό.

AirBNB

Σε περιπτώσεις τύπου airbnb κλπ, εφόσον παρέχονται προς τους διαμένοντες και λοιπές υπηρεσίες πέραν των κλινοσκεπασμάτων (καθαριότητος κλπ), οι διαχειριστές των ακινήτων αυτών θα πρέπει να αποδίδουν και φόρο διαμονής, καθώς οι εν λόγω μισθώσεις δεν θεωρούνται αστικές, αλλά πρόκειται για υπηρεσίες διαμονής που παρέχονται από τουριστικές επιχειρήσεις-τουριστικά καταλύματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

Επειδή ο φόρος επιβάλλεται «ανά ημερήσια χρήση» στον διαμένοντα, διευκρινίζονται τα εξής:

α) Στην περίπτωση που στο ίδιο δωμάτιο, διαμέρισμα κλπ. «συνοικούν» περισσότερα του ενός πρόσωπα (π.χ. μέλη μιας οικογένειας), το ειδικό στοιχείο εκδίδεται προς έναν εκ των διαμενόντων.

β) Στην περίπτωση που ομάδα προσώπων (μέλη οικογένειας, μέλη αθλητικής ομάδας κλπ) διαμένουν σε περισσότερα του ενός δωμάτια ή διαμερίσματα, το ειδικό στοιχείο δύναται να εκδίδεται είτε ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα προς έναν εκ των διαμενόντων σε αυτό, είτε συγκεντρωτικά για το σύνολο ή για μέρος των δωματίων ή διαμερισμάτων στον διαμένοντα προς τον οποίο εκδίδεται και το παραστατικό των υπηρεσιών της διαμονής.

Ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου, επί αυτού αναγράφονται όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία (ημερομηνία, ποσό φόρου διαμονής κλπ)

γ) Στην περίπτωση που άμεσα συμβαλλόμενος με το τουριστικό κατάλυμα είναι τρίτο πρόσωπο και όχι ο διαμένων – χρήστης του δωματίου, όπως για παράδειγμα επιχείρηση που λαμβάνει τις εν λόγω υπηρεσίες για τις ανάγκες διαμονής του προσωπικού της και το παραστατικό του συνόλου των υπηρεσιών διαμονής εκδίδεται στο όνομά της, τότε το ειδικό στοιχείο δύναται να εκδίδεται, είτε προς έναν εκ των διαμενόντων σε κάθε δωμάτιο είτε συγκεντρωτικά προς έναν εκ των διαμενόντων, για το σύνολο των δωματίων των οποίων έγινε χρήση.

Στην περίπτωση, δε, που η επιχείρηση (τρίτος) καταβάλλει, εκτός από το κόστος των υπηρεσιών διαμονής, και τον φόρο διαμονής, το ειδικό στοιχείο που εκδίδεται κατά τα ανωτέρω έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και ο φόρος διαμονής αναγράφεται στο ειδικό στοιχείο με την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΝ» και δεν καταβάλλεται εκ νέου από το διαμένοντα ή τους διαμένοντες.

δ) i. Στην περίπτωση που ο άμεσα συμβαλλόμενος με το τουριστικό κατάλυμα είναι τουριστικός πράκτορας ή τουριστικό γραφείο, εσωτερικού ή εξωτερικού, (τρίτος) και εφόσον ο τελευταίος συμπεριλαμβάνει τον φόρο διαμονής στην τιμή πακέτου που προσφέρει στους πελάτες του (διαμένοντες) και τον καταβάλλει στο υπόχρεο τουριστικό κατάλυμα, το ειδικό στοιχείο δύναται να εκδίδεται είτε προς έναν εκ των διαμενόντων σε κάθε δωμάτιο, είτε συγκεντρωτικά προς έναν εκ των διαμενόντων για το σύνολο των δωματίων της ίδιας ομάδας διαμενόντων (οικογένεια κλπ), είτε, επίσης, συγκεντρωτικά προς έναν εκ των διαμενόντων για το σύνολο των δωματίων που χρησιμοποιήθηκαν από τους διαμένοντες που αφορά το πακέτο. Στις περιπτώσεις αυτές το συγκεντρωτικό ή μεμονωμένο ειδικό στοιχείο που εκδίδεται έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και ο φόρος διαμονής αναγράφεται στο ειδικό στοιχείο με την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΝ» και δεν καταβάλλεται εκ νέου από τον διαμένοντα ή τους διαμένοντες.

Από πλευράς ΦΠΑ, σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο φόρος διαμονής δεν περιλαμβάνεται στο κόστος του πακέτου για τις ανάγκες προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας του ταξιδιωτικού πακέτου.

ii) Εφόσον ο φόρος διαμονής δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του πακέτου που ο ταξιδιωτικός πράκτορας ή το ταξιδιωτικό γραφείο προσφέρει στους πελάτες του (διαμένοντες), τότε ο φόρος καταβάλλεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους διαμένοντες, με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών διαμονής και πριν την αναχώρησή τους.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Ο φόρος διαμονής αποδίδεται στο Δημόσιο από τα υπόχρεα τουριστικά καταλύματα με δηλώσεις που υποβάλλονται με το έντυπο της δήλωσης απόδοσης φόρου διαμονής, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου ορίζονται με την Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1015/2018 (Β΄ 308). Στη δήλωση αυτή θα πρέπει οι υπόχρεες επιχειρήσεις να καταχωρούν το σύνολο του φόρου διαμονής που συμπεριέλαβαν στα «ειδικά στοιχεία – αποδείξεις είσπραξης φόρου διαμονής», που εξέδωσαν κατά τον προηγούμενο της υποβολής της δήλωσης μήνα. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης των «ειδικών στοιχείων – αποδείξεων είσπραξης φόρου διαμονής» που περιλαμβάνονται σε αυτήν.


Παράθεση
Liaris
(@liaris)
Dr Γαμίκουλας Trusted User
Joined: 11 years ago
Posts: 7410
Topic starter  

Τελικά τσάμπα ανησύχησα, πήρα τηλεφωνο στο ξενοδοχείο που πηγαίνω συχνά κι ο υπεύθυνος με καθησύχασε (- το έχουμε λυμένο αυτό μου είπε - Μην ανησυχείς).


ΑπάντησηΠαράθεση

Greek Porn Film Sugar Babes Porn

New Greek Porn Film!

By SugarBabes!

 

 

MaD or BaD
(@mad-or-bad)
Dr Γαμίκουλας Admin
Joined: 4 years ago
Posts: 17714
 

Πληρώνεις 100-200 ευρώ και σκας για 50 λεπτά ?
αχαχαχαχαχαχαχαχα

https://www.facebook.com/ioannis.nikolaos.1
https://twitter.com/Escorts_Forum
https://www.instagram.com/nikolaosioannis/


ΑπάντησηΠαράθεση
Liaris
(@liaris)
Dr Γαμίκουλας Trusted User
Joined: 11 years ago
Posts: 7410
Topic starter  

Πληρώνεις 100-200 ευρώ και σκας για 50 λεπτά ?
αχαχαχαχαχαχαχαχα

Πλάκα μου κάνεις ε;

Για τα 50 λεπτά λες να ανησύχησα; Φυσικά όχι, ανησύχησα, βάσει όσων διάβασα, ότι ο ξενοδόχος θα αποστέλλει πλεόν και τα ονομαστικά στοιχεία των πελατών στην εφορία κι άμα είσαι παντρεμένος τη γάμησες. Άκου για τα 50 λεπτά δεν είμαστε καλά.


ΑπάντησηΠαράθεση

Model Escorts gr Athens Escorts

Celebrity Athens Escorts

MaD or BaD
(@mad-or-bad)
Dr Γαμίκουλας Admin
Joined: 4 years ago
Posts: 17714
 

Σε πόσα ξενοδοχεία εχεις δώσει πραγματικό όνομα ?
Γιατι εγώ σε κανενα

https://www.facebook.com/ioannis.nikolaos.1
https://twitter.com/Escorts_Forum
https://www.instagram.com/nikolaosioannis/


ΑπάντησηΠαράθεση
Liaris
(@liaris)
Dr Γαμίκουλας Trusted User
Joined: 11 years ago
Posts: 7410
Topic starter  

Σε πόσα ξενοδοχεία εχεις δώσει πραγματικό όνομα ?
Γιατι εγώ σε κανενα

Σήμερα το έγραψαν, μάλιστα το έχει στην 1η σελίδα μία εφημερίδα κουτσομπολίστικη. Γι' αυτό ανησύχησα.


ΑπάντησηΠαράθεση

Athens escorts and call girls

Athens Escorts & Call Girls

Darth Vader
(@darth-vader)
Κορυφαίος Γαμήκος Trusted User
Joined: 4 years ago
Posts: 1503
 

-Σε τι όνομα να κόψω την απόδειξή ?
-Darth Vader...

You don't know the power of the dark side...


ΑπάντησηΠαράθεση
Liaris
(@liaris)
Dr Γαμίκουλας Trusted User
Joined: 11 years ago
Posts: 7410
Topic starter  

-Σε τι όνομα να κόψω την απόδειξή ?
-Darth Vader...

Τι ΑΦΜ θα δώσεις; Εδώ είναι το πρόβλημα χαχαχα αν ισχύσει φυσικά.


ΑπάντησηΠαράθεση

Greek Porn Film Sugar Babes Porn

New Greek Porn Film!

By SugarBabes!

 

 

Elias
(@liakos13)
Αξιότιμος Γαμήκος Registered
Joined: 9 years ago
Posts: 610
 

-Σε τι όνομα να κόψω την απόδειξή ?
-Darth Vader...

Τιμολογιο ή απόδειξη κύριε Darth ?


ΑπάντησηΠαράθεση
Darth Vader
(@darth-vader)
Κορυφαίος Γαμήκος Trusted User
Joined: 4 years ago
Posts: 1503
 

-Σε τι όνομα να κόψω την απόδειξή ?
-Darth Vader...

Τι ΑΦΜ θα δώσεις; Εδώ είναι το πρόβλημα χαχαχα αν ισχύσει φυσικά.

λ

Στο άρθρο δε διευκρινίζει αν πρέπει να δώσεις ΑΦΜ, λέει απλά τα " στοιχεία του πελάτη".
Αλλά μπορώ να δώσω και το: 123456789

You don't know the power of the dark side...


ΑπάντησηΠαράθεση

Model Escorts gr Athens Escorts

Celebrity Athens Escorts

Liaris
(@liaris)
Dr Γαμίκουλας Trusted User
Joined: 11 years ago
Posts: 7410
Topic starter  

Όπως μου είπε ο γνωστός μου το έχουν λύσει το θέμα. Όμως εάν έχετε πάει σε ξενοδοχεία κανονικά θα γνωρίζετε ότι υποχρεούσαι να δώσεις την ταυτότητά σου για να πάρουν τα στοιχεία σου, οπότε αν και στα ημιδιαμονής ζητούσαν ταυτότητα απλά οι παντρεμένοι, όπως εγώ, δεν θα πήγαιναν.


ΑπάντησηΠαράθεση
rossi13
(@rossi13)
Γαμήκος Registered
Joined: 6 years ago
Posts: 204
 

Δεν γινεται να δινεις ψευτικα στοιχεια απλα ?


ΑπάντησηΠαράθεση

Athens escorts and call girls

Athens Escorts & Call Girls

MaD or BaD
(@mad-or-bad)
Dr Γαμίκουλας Admin
Joined: 4 years ago
Posts: 17714
 

300.000 ανα δευτερόλεπτο
30000060 το διαστημικό ΑΦΜ για αλιεν
αχαχαχαχαχαχαχαχαχ

https://www.facebook.com/ioannis.nikolaos.1
https://twitter.com/Escorts_Forum
https://www.instagram.com/nikolaosioannis/


ΑπάντησηΠαράθεση
voyager
(@voyager)
Γαμίκουλας Registered Registered
Joined: 4 years ago
Posts: 4209
 

Τελικά οι παντρεμένοι πρέπει να ανησυχούμε ή πρόκειται για ρεπορτάζ μούφα? Λιάρη τι λες?


ΑπάντησηΠαράθεση

Greek Porn Film Sugar Babes Porn

New Greek Porn Film!

By SugarBabes!

 

 

live evil
(@live)
Αξιότιμος Γαμήκος Registered Registered
Joined: 10 years ago
Posts: 647
 

Δεν γνωρίζω στατιστικές έρευνες εν προκειμένω (πώς άλλωστε θα μπορούσαν να γίνουν;),
αλλά η μεγαλύτερη πελατεία των ξενοδοχείων ημιδιαμονής είναι νυμφευμένοι (και όχι
ύπ-ανδροι = παντρεμένοι), δεσμευμένοι κ.λπ. που δεν πρόκειται να αποδεχθούν αυτή την
ταυτοποίηση -- αν φυσικά ισχύει το μέτρο...!
Οι πρώτοι που θα αντιδράσουν ή/και θα βρουν οδό διαφυγής είναι οι επιχειρηματίες
των ξενοδοχείων αυτών.


ΑπάντησηΠαράθεση
Liaris
(@liaris)
Dr Γαμίκουλας Trusted User
Joined: 11 years ago
Posts: 7410
Topic starter  

Τελικά οι παντρεμένοι πρέπει να ανησυχούμε ή πρόκειται για ρεπορτάζ μούφα? Λιάρη τι λες?

Έγραψα πιο πάνω <<....πήρα τηλεφωνο στο ξενοδοχείο που πηγαίνω συχνά κι ο υπεύθυνος με καθησύχασε (- το έχουμε λυμένο αυτό μου είπε - Μην ανησυχείς>>


ΑπάντησηΠαράθεση

Model Escorts gr Athens Escorts

Celebrity Athens Escorts

MaD or BaD
(@mad-or-bad)
Dr Γαμίκουλας Admin
Joined: 4 years ago
Posts: 17714
 

θα κλείσουν αν δεν το φροντίσουν

https://www.facebook.com/ioannis.nikolaos.1
https://twitter.com/Escorts_Forum
https://www.instagram.com/nikolaosioannis/


ΑπάντησηΠαράθεση
Liaris
(@liaris)
Dr Γαμίκουλας Trusted User
Joined: 11 years ago
Posts: 7410
Topic starter  

θα κλείσουν αν δεν το φροντίσουν

Ε βέβαια ποιος θα πάει μετά σε ημιδιαμονής οι ανύπαντροι που μπορούν να δεχθούν κορίτσια και στο σπίτι τους;


ΑπάντησηΠαράθεση

Athens escorts and call girls

Athens Escorts & Call Girls

Anonymous
 Anonymous
(@Anonymous)
Joined: 1 second ago
Posts: 0
 

Κι εγώ έχω πρόβλημα με το όνομα... Ας μην είμαι παντρεμένος. Ευτυχώς στα ημιδιαμονής, δεν σου ζητάνε στοιχεία. Όπως ήδη είπαν κι άλλοι, πολύ σωστά, δεν ανησυχώ. Αν δεν το λύσουν, χάνουν την πελατεία τους, απλά. Άνθρωποι της αγοράς είναι, από μικροί στο κουρμπέτι, οπωσδήποτε κάτι θα βρουν για να επιβιώσει η επιχείρησή τους...

Άντε τώρα να βρω κάποια να έρθει μαζί μου. Κλείνω μια τρύπα, ανοίγει άλλη.


ΑπάντησηΠαράθεση
MaD or BaD
(@mad-or-bad)
Dr Γαμίκουλας Admin
Joined: 4 years ago
Posts: 17714
 

Σύνδρομο καταδίωξης έχεις νομίζω

https://www.facebook.com/ioannis.nikolaos.1
https://twitter.com/Escorts_Forum
https://www.instagram.com/nikolaosioannis/


ΑπάντησηΠαράθεση

Greek Porn Film Sugar Babes Porn

New Greek Porn Film!

By SugarBabes!

 

 

mp0ukLas
(@mp0uklas)
Ξεπαρθενιασμένος Registered
Joined: 4 years ago
Posts: 86
 

Καλησπερα ομαδαρα!! Λοιπον να σας πω κ εγω που δουλευω σε ξενοδοχειο 3αστερων οτι τα στοιχεια που αναγραφονται πανω στην αποδειξη φορου διαμονης ειναι μονο το ονομα σας!! Το ονομο με το οποιο κανατε το check in στο ξενοδοχειο. Ουτε ΑΦΜ ουτε τπτ προσωπικα στοιχεια!!! Αντε τωρα στην εφορια να σας βρουν μονο με το ονομα σας! Λιγο δυσκολο ειναι αυτο. Αυτο που ζηταει η εφορια δν ειναι τα στοιχεια του πελατη αλλα τα στοιχεια των παραστατικων που εχουν κοπει απο το ξενοδοχειο. τα στοιχεια που θα εχει η εφορια ειναι καθαρα για εφοριακους ελεγχους στο καθε ξενοδοχειο!!!


ΑπάντησηΠαράθεση
MaD or BaD
(@mad-or-bad)
Dr Γαμίκουλας Admin
Joined: 4 years ago
Posts: 17714
 

μα δεν νομίζω να σκάνε για την εφορία
αχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

https://www.facebook.com/ioannis.nikolaos.1
https://twitter.com/Escorts_Forum
https://www.instagram.com/nikolaosioannis/


ΑπάντησηΠαράθεση

Model Escorts gr Athens Escorts

Celebrity Athens Escorts

mp0ukLas
(@mp0uklas)
Ξεπαρθενιασμένος Registered
Joined: 4 years ago
Posts: 86
 

μα δεν νομίζω να σκάνε για την εφορία
αχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

σκανε γτ νομιζουν οτι θα βγει το ονομα τους στην φορα!! απο που ρε παιδια να βγει? η εφορια θα σας πει γτ πηγατε εκει? χαχαχχαχα
Δν υπαρχει λογος να φοβαστε, εκτως κ αν πληρωνετε το hoteli με καρτα.. !! xaxaxaxa


ΑπάντησηΠαράθεση
MaD or BaD
(@mad-or-bad)
Dr Γαμίκουλας Admin
Joined: 4 years ago
Posts: 17714
 

Φοβούνται μην διαρρεύσει το όνομα τους και το μάθει καμιά γυναίκα ,
μέχρι και εκβιασμούς.

https://www.facebook.com/ioannis.nikolaos.1
https://twitter.com/Escorts_Forum
https://www.instagram.com/nikolaosioannis/


ΑπάντησηΠαράθεση

Athens escorts and call girls

Athens Escorts & Call Girls

ARHS2
(@arhs2)
Κορυφαίος Γαμήκος Registered
Joined: 5 years ago
Posts: 1022
 

απο γκομενιασμενοι και πανω προβλημα;;;;


ΑπάντησηΠαράθεση